A Website on Introduction of the World's Oldest Way of Life

Hinduism - It is a Way of Life.  Hinduism For All has been launched for simple answers to Complicated and Curious questions.

You are not connected. Please login or register

Sri Suktham

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Sri Suktham on Mon Jan 09, 2012 9:21 am

Admin

avatar
Admin
Admin
SRI SUKTAM in English :-

Aum hiranya varanaam harinim su-varna rajat srajaam
Chandraam hiranya mayim Lakshmi jaat vedo ma aavaha

Aum taam ma aavaha jaat vedo Lakshmi-man-pagaa-minim
Yasyaam hiranyam vinde-yam gaam-asvam purushaan-ham

asva purvaam rath madhyaam hasti naad pra-bodhinim
Sriyam Devi mup-havye Srir-maa Devi-jush-taam

kamso-smitaam hiranya-praakaaraam- aardhraam jvalantim truptaam tarpayantim
Padma-sthitaam padma-varnaam taami-hop-havye Sriyam

chandraam prabhaa-saam yash-saa jvalantim Sriyam loke dev-jushtaamudaaraam
Taam padmini-mim sharanam-aham pra-padhye a-Lakshmir-me nashyan-taam tvaam vrune

Aaditya-varane tapaso-adhi-jato vanas-pati-stava-vruksho-atha bilvaha
Tasya falaani tapasaa-nudantu maayaa-anta- raayaa-scha baahyaa a-Lakshmi-hi

upeiy-tu maam Dev-sakha-ha kirti-scha maninaa saha
Praadur-bhuto su-raashtre-asmin kirtim-vrudhim dadaatu me

Kshutpi-paasaa-malaam jyeshtaam -a-Lakshmim naash-yaamya-ham
Abhutim-a-samrudhim cha sarvaa -nirnud me gruhaat

Gandha-dvaaraam duraa-dharshaam nitya-pushtaam karishi-nim
Ishvariim sarva-bhutaanaam taami-hop-havye Sriyam

Manasaha kaam-maa-kutim vaacha-ha satya-mashi-mahi
Pashu-naam rup-manya-sya mayi Srihi srayataam yasha-ha

Kardamen prajaa bhutaa mayi sambhava kardam
Sriyam vaasaya me kule Maataram padma-maali-nim

Aapaha srajantu snig-dhaani chiklit vasa me gruhe
Ni cha Devim Maataram Sriyam vaasaya me kule

Aardhraam push-karinim pushtim pinglaam padma maali-nim
Chandraam hiranya-mayim Lakshmim jaat-vedo ma aavaha

aardhraam yah-kari-nim yashtim suvarna-aam hem-maali-nim
Suryaam hiranya-mayim Lakshmim jaat-vedo ma aavaha

Taam ma aavaha jaat-vedo Lakshmi-man-pagaa-nim
Yasyaam hiranyam pra-bhutam gaavo-daasyo-asvaan vindeyam purushaan-ham

yaha shuchi-hi preyato bhut-vaa juhu-daayaa-jya-manva-ham
Suktam panch-dashar-cham cha Sri-kaam-ha satatam japet

Sarsij-nilaye saroj-haste dhaval-taraam-shuk gandh-maalya-shobhe
Bhagavati-Hari-vallabhe-mano-gne tri-bhuvan-bhuti-kari prasid mahyam

Asva-daaye gow-daaye dhan-daaye mahaa-dhane
Dhanam me jush-taam Devi sarva kaamaa-scha dehi me

Putra poutra-dhanam dhaanyam hastya-asvaadig-veratham
Prajaanaam bhavasi Maataa aayush-mantam karotu me

Dhanam-agnir dhanam-vaayur dhanam-Suryo dhanam-vasuha
Dhanam-Indro Bruhaspatir-Varunam dhanam-ishvarou

Veinate Somam piba Somam pibatu vrutra-haa
Somam dhana-asya Somino mahyam dadaatu Sominaha

Na krodho na cha maatsarya na lobho na-ashubhaa mati-hi
Bhavanti krun-punyaa-naam bhaktaa-naam Sri-suktam japet

Padma-nane padma karu padma sambha-ve
Tanme bhajasi Padma-aakshi yen soukhyam labhaa-mya-ham

Vishnu patnim ksha-maam Devim Maadhavim Maadhav priyaam
Vishnu priya sakhim Devim namaam-yam nyut Vallabhaam

Mahaa Lakshamim cha vidmahe Vishnu patnim cha dhi-mahi
Tanno Lakshami-hi prachodayaat

Padmaa-nane padmini padma-patre padma-priye padma-dalaa-yataaxi
Vishva-priye vishva-manonu-kule tvat-paad-padma-mayi san-nidhat-sva

Aanand kardama-ha Sri-daha chiklit iti vi-srutaa-haa
Rushaya-ha Sri-va-putraas-cha mayii Sri-Devi devtaa

Run-rogaadi daaridhra-yam paapam cha ap-mrutya-va-ha
Bhaya-shouk-manas-taapaa nash-yantu mama sarva-daa

Sri-varcha-strayam-aayuyshyam-aarogya maavidhaat-pav-maanam mahi-yate
Dhanam-dhaanyam pashum bahu putra-laabham shat samvat-saram dirghamaayu-hu

http://hinduismforall.forumotion.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum