A Website on Introduction of the World's Oldest Way of Life

Hinduism - It is a Way of Life.  Hinduism For All has been launched for simple answers to Complicated and Curious questions.

You are not connected. Please login or register

Sri Suktham

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Sri Suktham Empty Sri Suktham on Mon Jan 09, 2012 9:21 am

Admin

Admin
Admin
Admin
SRI SUKTAM in English :-

Aum hiranya varanaam harinim su-varna rajat srajaam
Chandraam hiranya mayim Lakshmi jaat vedo ma aavaha

Aum taam ma aavaha jaat vedo Lakshmi-man-pagaa-minim
Yasyaam hiranyam vinde-yam gaam-asvam purushaan-ham

asva purvaam rath madhyaam hasti naad pra-bodhinim
Sriyam Devi mup-havye Srir-maa Devi-jush-taam

kamso-smitaam hiranya-praakaaraam- aardhraam jvalantim truptaam tarpayantim
Padma-sthitaam padma-varnaam taami-hop-havye Sriyam

chandraam prabhaa-saam yash-saa jvalantim Sriyam loke dev-jushtaamudaaraam
Taam padmini-mim sharanam-aham pra-padhye a-Lakshmir-me nashyan-taam tvaam vrune

Aaditya-varane tapaso-adhi-jato vanas-pati-stava-vruksho-atha bilvaha
Tasya falaani tapasaa-nudantu maayaa-anta- raayaa-scha baahyaa a-Lakshmi-hi

upeiy-tu maam Dev-sakha-ha kirti-scha maninaa saha
Praadur-bhuto su-raashtre-asmin kirtim-vrudhim dadaatu me

Kshutpi-paasaa-malaam jyeshtaam -a-Lakshmim naash-yaamya-ham
Abhutim-a-samrudhim cha sarvaa -nirnud me gruhaat

Gandha-dvaaraam duraa-dharshaam nitya-pushtaam karishi-nim
Ishvariim sarva-bhutaanaam taami-hop-havye Sriyam

Manasaha kaam-maa-kutim vaacha-ha satya-mashi-mahi
Pashu-naam rup-manya-sya mayi Srihi srayataam yasha-ha

Kardamen prajaa bhutaa mayi sambhava kardam
Sriyam vaasaya me kule Maataram padma-maali-nim

Aapaha srajantu snig-dhaani chiklit vasa me gruhe
Ni cha Devim Maataram Sriyam vaasaya me kule

Aardhraam push-karinim pushtim pinglaam padma maali-nim
Chandraam hiranya-mayim Lakshmim jaat-vedo ma aavaha

aardhraam yah-kari-nim yashtim suvarna-aam hem-maali-nim
Suryaam hiranya-mayim Lakshmim jaat-vedo ma aavaha

Taam ma aavaha jaat-vedo Lakshmi-man-pagaa-nim
Yasyaam hiranyam pra-bhutam gaavo-daasyo-asvaan vindeyam purushaan-ham

yaha shuchi-hi preyato bhut-vaa juhu-daayaa-jya-manva-ham
Suktam panch-dashar-cham cha Sri-kaam-ha satatam japet

Sarsij-nilaye saroj-haste dhaval-taraam-shuk gandh-maalya-shobhe
Bhagavati-Hari-vallabhe-mano-gne tri-bhuvan-bhuti-kari prasid mahyam

Asva-daaye gow-daaye dhan-daaye mahaa-dhane
Dhanam me jush-taam Devi sarva kaamaa-scha dehi me

Putra poutra-dhanam dhaanyam hastya-asvaadig-veratham
Prajaanaam bhavasi Maataa aayush-mantam karotu me

Dhanam-agnir dhanam-vaayur dhanam-Suryo dhanam-vasuha
Dhanam-Indro Bruhaspatir-Varunam dhanam-ishvarou

Veinate Somam piba Somam pibatu vrutra-haa
Somam dhana-asya Somino mahyam dadaatu Sominaha

Na krodho na cha maatsarya na lobho na-ashubhaa mati-hi
Bhavanti krun-punyaa-naam bhaktaa-naam Sri-suktam japet

Padma-nane padma karu padma sambha-ve
Tanme bhajasi Padma-aakshi yen soukhyam labhaa-mya-ham

Vishnu patnim ksha-maam Devim Maadhavim Maadhav priyaam
Vishnu priya sakhim Devim namaam-yam nyut Vallabhaam

Mahaa Lakshamim cha vidmahe Vishnu patnim cha dhi-mahi
Tanno Lakshami-hi prachodayaat

Padmaa-nane padmini padma-patre padma-priye padma-dalaa-yataaxi
Vishva-priye vishva-manonu-kule tvat-paad-padma-mayi san-nidhat-sva

Aanand kardama-ha Sri-daha chiklit iti vi-srutaa-haa
Rushaya-ha Sri-va-putraas-cha mayii Sri-Devi devtaa

Run-rogaadi daaridhra-yam paapam cha ap-mrutya-va-ha
Bhaya-shouk-manas-taapaa nash-yantu mama sarva-daa

Sri-varcha-strayam-aayuyshyam-aarogya maavidhaat-pav-maanam mahi-yate
Dhanam-dhaanyam pashum bahu putra-laabham shat samvat-saram dirghamaayu-hu

http://hinduismforall.forumotion.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum